Zoek in onze projecten
x

Multifunctionele Accommodatie Sanstraat

2009 - Hoogkerk

Locatie Hoogkerk
Opdrachtgever Woonstede Hoogkerk
Architect Klaas Paul de Boer, Pieter Bas Zwaga
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2009
Multifunctionele Accommodatie Sanstraat

Op de plek van de oude bibliotheek in Hoogkerk is een nieuw multifunctioneel gebouw gerealiseerd. Een ontwikkeling van Woonstade. Met de invulling van een buurtcentrum, bibliotheek, zestal lokalen voor de naastgelegen Anne Frankschool, 25 zorgappartementen voor stichting NOVO en 50 appartementen voor de lokale woningbouwvereniging kent het gebouw veelzijdige gebruikers. Het gebouw richt zich met schuine gevelvlakken op haar omgeving en de maken het tot een dynamisch en spectaculair gebouw. Het stedenbouwkundig plan voorzag in een P-vormig gebouw dat opgebouwd was uit 3 blokken van oplopende hoogtes. Wij hebben in goed overleg met alle betrokkenen een Z-vormig gebouw gemaakt met een schuin dak. Door het schuine dak ontstaan bijzondere appartementen met hoge plafonds en grote dakterrassen. Het gebouw richt zich met schuin afgesneden koppen op zijn omgeving en de voor- en achterover hangende gevels maken het tot een dynamisch en spectaculair gebouw. Op de beganegrond van het hoge deel bevinden zich de bibliotheek en de school. Zij hebben volledig glazen gevels. Dit deel ‘draagt’ het met natuurleien beklede volume waarin zich de appartementen bevinden. Waar het glazen deel ophoudt zakt het volume naar beneden tot het maaiveld en vormt een poort tussen de wijk en het buurtcentrum.