Zoek in onze projecten
x

Brede School De Octopus

2001-2013 - Haren

Locatie Haren
Opdrachtgever Gemeente Haren
Architect Klaas Paul de Boer, Kris van de Kamp
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2001-2013
Brede School De Octopus

In samenwerking met de gemeente Haren en de toekomstige gebruikers werken we aan nieuwbouw voor de Brede School “De Octopus” aan de Mellenssteeg in Oosterhaar. Op dit terrein zijn nu al OBS De Wissel, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en het Centrum Jeugd en Gezin met het consultatiebureau gehuisvest. Het schoolgebouw is aan het einde van haar levensduur. Voor het semipermanente gebouw naast de school geldt hetzelfde. Daarom hebben de partijen de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot nieuwbouw te komen in een multifunctionele accommodatie. Een opmerkelijke vorm, zowel in het platte valk als ook in de doorsnede, bleek het juiste antwoord te zijn op het programma in relatie met het budget en de omgeving. De opdrachtgever heeft als extra eis gesteld dat we nu al moeten voldoen aan het nieuwe bouwbesluit van 2012 hetgeen wel het een en ander zal betekenen voor met name de klimaat installatie. De planning is dat we in februari het ontwerp afronden en de aanbestedingsstukken gaan samenstellen. De aanbesteding zal zo rond het zomerreces van 2012 plaatsvinden. Momenteel onderzoeken we met de specifieke eindgebruikers alle ontworpen ruimten binnen het gebouw en is een externe landschapsarchitect bezig het plan voor de buitenruimten aan te scherpen. Een aardige puzzel is de uitvoering van de dubbel gekromde gevel in metselwerk en beton.