Zoek in onze projecten
x

Groningse Schoolvereniging

2011 - 2013 - Groningen

Locatie Groningen
Opdrachtgever GSV
Architect Klaas Paul de Boer
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2011 - 2013
Groningse Schoolvereniging

De GSV is een regionale basisschool met een tweetalige en een internationale afdeling. De lessen worden in het Engels en het Nederlands gegeven. De GSV is een algemeen bijzondere school, gesitueerd in Groningen- Zuid in de wijk Helpman. Momenteel bezoeken ongeveer 630 leerlingen de school, waarvan 100 leerlingen de Internationale Afdeling. Op de Internationale Afdeling wordt het onderwijs in het Engels gegeven. Van de Groningse Schoolvereniging hebben we opdracht gekregen om de eerder voorgestelde optopping nader uit te werken. Het gaat om een invulling van circa 700m2 (6 groepen) op het dak van de “bovenbouw”. We hebben gekozen voor een vrijstaande optopping, met een eigen architectuur. De GSV is een onderwijsinstelling die gestaag groeit. De bijbehorende huisvesting is in de loop der jaren zeer frequent met kleine stappen vergroot. Eigenlijk zou de GSV een geheel nieuwe huisvesting moeten krijgen maar de lappendeken van lokalen (met eigen afschrijvingstermijnen) geeft in herhuisvesting een remmende positie. Op het bestaande terrein was geen ruimte meer beschikbaar voor de uitbreiding. Het idee van bouwen op het immense platte dak was snel geboren, vooral in de combinatie met het realiseren van een “nieuw gezicht”, een echte hoofdingang, zag de opdrachtgever kansen. In verband met de integratie van de nieuwbouw met bestaande lokalen, overlast tijdens de bouwperiode (de school moest ongehinderd in bedrijf blijven) en het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen werd gekozen voor het ontwerpen van de ver/nieuwbouw in een BIM model. Mede daarop werden ook de adviseurs, met name de constructeur, geselecteerd. Tijdens de bouw werd door de gemeente een extra budget beschikbaar gesteld waarmee ook alle andere bestaande lokalen qua ventilatie aan het frisse scholen concept konden voldoen. Juist in die laatste fase heeft met name ook het BIMmen zich bewezen: op eenvoudige wijze konden de reeds berekende installatie onderdelen aangepast. Het Revit model gaf ons de mogelijk om aan de opdrachtgever de verschillende lokaalconcepten zeer inzichtelijk te presenteren; wijzigingen werden eenvoudig doorgevoerd en daarna in 3d besproken.