Zoek in onze projecten
x

OSG Singelland

2005 - Drachten

Locatie Drachten
Opdrachtgever OSG Singelland
Architect Klaas Paul de Boer
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2005
OSG Singelland

Op de locatie aan de Van Haersmasingel te Drachten zijn drie locaties van OSG Singelland samengevoegd tot één school. In 2005 hebben ongeveer 1.000 leerlingen en 120 medewerkers het nieuwe gebouw betrokken. Bij het Singelland College in Drachten is het centraal ontmoetingpunt de rode draad van het ontwerp. Het gebouw is eigenlijk een groot overdekte onderwijsplein waar alle informele contacten plaatsvinden. Vijf verschillende kleinere gebouwen liggen met de voordeuren aan deze centrale plek. Deze separate volumes herbergen ieder een eigen onderwijsfunctie. De voorgenoemde opzet geeft de mogelijkheid om tussen de verschillende volumes het openbare groen het gebouw binnen te laten treden. De groene buitenkamers worden soms beschouwd als steenachtige pleinen met daarop georganiseerd groen, en een enkele keer wordt binnen het groen concept iets steenachtigs georganiseerd. Zoveel mogelijk respecteren van bestaand groen, monumentale bomen, is uitgangspunt bij al onze ontwerpen. Uiteindelijk is door de opdrachtgever gekozen voor totale nieuwbouw. Een tussentijds ontwerp gaf binnen de eerder genoemde opzet de mogelijkheid om een bestaande school te integreren als separate vleugel aan het onderwijsplein. Bij dit ontwerp is het spanningsveld tussen de inspirerende leer-werkomgeving en stiltemogelijkheden bijna letterlijk waar te nemen. Zo werd bijvoorbeeld in een gesloten cocon, een kunstwerk, de mediatheek gehuisvest midden op het onderwijsplein. Een route van bruggen op de eerste verdieping ontsluit dit programma onderdeel. Andere stilteplekken, leerling werkplekken zijn bij alle onderwijsfuncties in de subgebouwen geplaatst onder direct toezicht van de docenten. De stramienmaten zijn gekozen met een schuin oog naar eventuele herbestemming al lijkt dat vooralsnog niet aan de orde. Het inbouwpakket is niet dragend en zeer flexibel. De hoofddraagconstructie is zodanig gedimensioneerd dat op strategische plaatsen een extra verdieping te plaatsen is. Ook is de gehele situering op de kavel zodanig gekozen dat eventueel een zesde vleugel is toe te voegen.