Zoek in onze projecten
x

Brede School Gravenburg

2008 - Groningen

Locatie Groningen
Opdrachtgever Gemeente Groningen, Dienst OCSW
Architect Klaas Paul de Boer
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2008
Brede School Gravenburg

Het betreft hier de volledige nieuwbouw van een basisschool in de uitbreidingswijk Gravenburg in het noordoosten van de stad Groningen. Het programma van deze voorbeeldschool bestaat uit basisonderwijs (openbaar en christelijk, 26 klassen), peuteronderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Tevens wordt voorzien in een sportvoorziening en een jeugdhonk/buurthuis voor de omliggende wijk. In de 2e fase, die grotendeels gelijktijdig met de nieuwbouw wordt uitgevoerd, zullen nog 10 of 12 lokalen worden gerealiseerd. Het concept van dit gebouw op poten is het antwoord op een reeks van simpele vragen die te samen een complex geheel vormen. In grote lijnen ligt het sociale centrum van het geheel in het midden van het volume met aan beide uiteinden een basisonderwijsinstituut. Het middengedeelte bestaat uit alle ontmoetingsfuncties zoals kantine, overblijfruimte en sportzaal. De afzonderlijke onderdelen zijn separaat te ontsluiten en te gebruiken maar zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De breedte van de openbare gangen is afgestemd op de te verwachten groepsgrootte. Vanuit het onderwijsbudget is een compact ontwerp in financiële zin te prevaleren boven uitgestrekte plannen. In dit ontwerp is een typisch omgevingselement (de terp) gebruikt voor de ontsluiting en de verbinding van het volume met het omliggende landschap. De ruimte onder het gebouw wordt in de eerste fase gedeeltelijk ingezet als fietsenberging en overdekte speelplaats maar is in principe bedoeld voor latere uitbreidingen. In dit ontwerp is gestreefd naar een maximale inpassing van een bouwvolume in een groene omgeving zonder afbreuk te doen aan die omgeving. Dit ontwerp kent diverse schalen. Op afstand is het een duidelijk autonoom gebouw in een landschappelijke zone. Dichterbij gekomen kan de bezoeker in eerste instantie de keuze maken om een van de twee ingangen te nemen. De schaal is daarmee al tot een derde verkleind. Na de voordeur is wederom een keuzemogelijkheid; een verdieping naar boven of naar beneden of op dezelfde verdieping te blijven. De ingreep om niet op het onderste niveau maar op het middelste niveau het volume te ontsluiten maakt dat dit gebouw zich aan de binnenkant klein manifesteert.