Zoek in onze projecten
x

Brede School Zuidhorn

2015 - Zuidhorn

Locatie Zuidhorn
Opdrachtgever Gemeente Zuidhorn
Architect Klaas Paul de Boer, Tom de Vries
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2015
Brede School Zuidhorn

In opdracht van de gemeente Zuidhorn werken we momenteel onder leiding van de adviseurs van ICS Zwolle aan het voorlopig ontwerp voor de Bredeschool in de Oostergast in Zuidhorn. De locatie waarop het schoolgebouw gerealiseerd moet worden veroorzaakt nog enkele hoofdbrekers. De veilige ontsluiting van het terrein staat in alle ontwerpen voorop. Op de enigszins ruitvormige kavel moeten daarnaast ook een 50-tal parkeerplaatsen voor auto’s en een kiss and ride zone voor ca 50 auto’s gerealiseerd worden. Een fietsenstalling voor ca 700 fietsen wordt op een logische plek ontworpen en daarbij willen we ook graag de schoolpleinen allemaal op de zon richten. De puzzel die we momenteel aan het oplossen zijn is de schijnbare tegenstrijdigheid van een eenduidige Bredeschool waarbinnen we toch eigen domeinen willen creëren voor de afzonderlijke gebruikers. Collectiviteit en identiteit zijn daarbij de kenmerkende uitgangspunten. Het programma (twee basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, sociaal maatschappelijke dienstverlening, sport) is inclusief een uitbreiding van 1100 m2 circa 6500 m2 groot. Met het oog op duurzaamheid, locatie kenmerken en het maaiveldprogramma ontwerpen we het gebouw in 3 lagen waarbij het grootste gedeelte van de programma’s (begane grond + eerste verdieping) een directe relatie krijgt met het maaiveld. We verwachten binnen enkele weken het Voorlopig Ontwerp af te ronden. In opdracht van de gemeente Zuidhorn zullen we daarna het Definitief Ontwerp zo spoedig mogelijk afronden en de aannemers aanschrijven om de uitvoering ter hand te nemen. Met het oog op de scherpe planning belooft het een spannende tijd te worden!