Zoek in onze projecten
x

Zernike College Haren

2012 - Haren

Locatie Haren
Opdrachtgever Zernike College
Architect Klaas Paul de Boer
Programma Gezondheidszorg
Jaartal 2012
Zernike College Haren

Het Zernike College is een onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs. De uitvraag voor de selectie betrof het programma van eisen voor de bovenbouw van de HAVO en VWO afdelingen. Samen met een specifieke Montessori en Technasium afdeling en een sportafdeling completeren ze het programma. De circa 1400 leerlingen zullen in een gebouw van ongeveer 8000m2 het nieuwe onderwijs gaan volgen. Volgens de stedenbouwkundige opzet van Mathijs Dijkstra is het gebouwvolume in 3 lagen opgezet waarbij een centrale kantine met voordracht mogelijkheden over twee verdiepingen het belangrijkste focuspunt is. Via een grote centrale hal wordt het gebouw ontsloten. Direct vanaf de entree is er zicht in en door de kantine en zijn ook de gebruikers van de tweede bouwlaag, het Montessori onderwijs, zichtbaar. Achter de grote tribune zijn in een strategische maar rustige hoek de werkplekken voor de docenten ondergebracht. Aan het ontsluitingsplein ligt aan de noordwest hoek het Technasium met een eigen onderwijsplein. Achter het podium liggen de kunst en cultuur gerelateerde vaklokalen zodat het podium meervoudig gebruikt kan worden. De grote sportzaal hebben we op de zuidoost hoek gepositioneerd zodat er met name een goede relatie met het atrium ontstaat en er in de avonduren een optimale eigen ontsluiting mogelijk is. De tweede bouwlaag heeft een ingebouwde mogelijkheid tot uitbreiding van circa 6 lokalen. Ook kan de infrastructuur naar behoeven worden aangepast. De onderwijsclusters hebben een eigen doeltreffende opzet. Een duidelijk herkenbare eigen ‘voordeur’ (het domein is zichtbaar) met in het entree gebied altijd dezelfde voorzieningen als sanitair, lockers, concentratiewerkplekken en de kantoren van de teamleiders. De specifieke lokalen zijn als een kraag om de onderwijspleinen gedrapeerd. Op de bovenste bouwlaag, die via een vide met een brede trap met de middelste bouwlaag verbonden is, worden het HAVO en VWO onderwijs gehuisvest. Dit zijn twee onderwijsclusters die met de eigen onderwijspleinen tegen elkaar aan liggen waardoor er eigenlijk sprake is van een freeflow onderwijsvloer van circa 2500 m2. Ons ontwerp is te kenschetsen als een efficiënte opzet door een ontkoppeling van de draagstructuur van het inbouwpakket. De constructieve opzet is zeer doeltreffend en laat de gebruiker alle ruimte om op korte en lange termijn de plattegronden aan te passen aan het meest optimale onderwijskundige systeem. De ontwerpfase waarin we nu komen zal kort maar hevig zijn. Enerzijds gaan we met gebruikers alle vertrekken, relaties en nieuwste inzichten nader beschouwen en anderzijds gaan we met de specialisten van ingenieurs bureau Wassenaar (constructies) en adviesbureau Van der Weele (klimaatspecialisten) de hoofdopzet nader uitwerken. De gemeente Haren heeft samen met de adviseurs van Draaijer en Partners gekozen voor een realisatie van dit ontwerp via een DBMO constructie. In augustus 2015 moet de school operationeel zijn; voorwaar een mooie opgave in deze tijd van recessie!